ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام ( Just In Time )

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام ( Just In Time )
فرمت فایل اصلی : word
حجم فایل زیپ : 263 KB
تعداد کل صفحات : 54 صفحه
فهرست مطالب
موضوع صفحه
مقدمه 6
تعريف انبار7
تعريف انبارداري7
انواع انبار7
موجودي كالا9
اهميت موجودي10
علت تگهداري موجودي ها10
انواع موجودي ها11
هزينه هاي مربوط به موجودي ها12
سيستم كنترل موجودي13
شمارش موجودي13
ورود كالابه انبار16
صدوركالاازانبار18
مديريت خريد20
اهميت بخش خريد23
انواع خريدازنظرسيستم23
انواع خريد ازنظرقيمت24
مناقصه25
مزايده28
اهداف بخش خريد29
اصل هاي مهم درخريد29
مراحل اجراي خريد30
خريدداخلي31
خريد خارجي32
مذاكره33
قرارداد34
روش پرداخت درتجارت بين المللي37
نظام توليدبه هنگام38
عناصركليدي نظام هاي توليدبه هنگام39
اتلاف زدايي درتوليدبه هنگام47
عوامل اتلاف49
سيستم خريدبه موقع50
اصول سيستم خريد به موقع50
ويژگي هاي مشاركت درسيستم خريدبه موقع51
سيستم JIT درعمل51
اثرات اجراي JIT 52
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 890 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 54

حجم فایل:73 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • راهنمای استفاده:
  ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام ( Just In Time )
  فرمت فایل اصلی : word
  حجم فایل زیپ : 263 KB
  تعداد کل صفحات : 54 صفحه
  فهرست مطالب
  موضوع صفحه
  مقدمه ………………………………………………………………………. 6
  تعريف انبار…………………………………………………………………. 7
  تعريف انبارداري……………………………………………………………. 7
  انواع انبار……………………………………………………………………. 7
  موجودي كالا………………………………………………………………… 9
  اهميت موجودي…………………………………………………………….. 10
  علت تگهداري موجودي ها………………………………………………….. 10
  انواع موجودي ها…………………......…………………………………….. 11
  هزينه هاي مربوط به موجودي ها…………….…………………….....…… 12
  سيستم كنترل موجودي..…….……………………….....…………………. 13
  شمارش موجودي.....…………………………....………………………… 13
  ورود كالابه انبار……………………....………………………………......... 16
  صدوركالاازانبار…………………...………………………………….......... 18
  مديريت خريد.....………...…………………………...…………………… 20
  اهميت بخش خريد………………………………………………………. 23
  انواع خريدازنظرسيستم…………………………………………………. 23
  انواع خريد ازنظرقيمت…………………………………………………... 24
  مناقصه.…………………………………………………………………… 25
  مزايده…………………………………………………………………… 28
  اهداف بخش خريد……………………………………………………… 29
  اصل هاي مهم درخريد………………………………………………….. 29
  مراحل اجراي خريد……………………………………………………… 30
  خريدداخلي……………………………………………………………… 31
  خريد خارجي……………………………………………………………. 32
  مذاكره…………………………………………………………………… 33
  قرارداد…………………………………………………………………… 34
  روش پرداخت درتجارت بين المللي…………………………………….. 37
  نظام توليدبه هنگام………………………………………………………. 38
  عناصركليدي نظام هاي توليدبه هنگام…………………………………… 39
  اتلاف زدايي درتوليدبه هنگام……………………………………………. 47
  عوامل اتلاف……………………………………………………………… 49
  سيستم خريدبه موقع......………………………………………………… 50
  اصول سيستم خريد به موقع……………………………………………... 50
  ويژگي هاي مشاركت درسيستم خريدبه موقع…………………………... 51
  سيستم JIT درعمل..…………………………………………………… 51
  اثرات اجراي JIT ……………………………………………………... 52


 • محتوای فایل دانلودی:
  ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام ( Just In Time )
  فرمت فایل اصلی : word
  حجم فایل زیپ : 263 KB
  تعداد کل صفحات : 54 صفحه